Oferujemy pomoc zdalną w zakresie:

  • instalacja i aktualizacja oprogramowania;
  • aktualizacja sterowników;
  • aktualizacja systemu operacyjnego oraz nadzorowanie procesu aktualizacji;
  • instalacja podłączonych urządzeń peryferyjnych (drukarki, skaner);
  • modyfikacja ustawień urządzeń podłączonych do istniejącej infrastruktury sieciowej (urządzenie musi być poprawnie skonfigurowane tak aby było „widoczne w sieci”);
  • pomoc zdalna w obsłudze oprogramowania; napisz do nas: zdalna@slajdserwis.eu; nie zapomnij podać nazwy i wersji oprogramowania oraz opis problemu, w którym mamy Ci pomóc.

Wszystkie te czynności wykonywane są z zachowaniem szczególnej ostrożności i dbałości o zabezpieczenie danych wrażliwych. Wszystkie operacje wykonywane za pośrednictwem komputera zdalnego są widoczne na Twoim monitorze. W każdym momencie możesz przerwać sesję Pomocy Zdalnej (np. jeżeli uważasz że wykonywane są operacje niezwiązane ze zleceniem).

Podczas sesji serwisowej wszystkie pliki potrzebne do wykonania usługi przesyłane są bezpośrednio od nas z serwisu na Państwa komputer.

Opłata startowa pobierana jest przed udzieleniem pomocy. Obejmuje określenie problemu oraz kosztu naprawy. W przypadku akceptacji kosztorysu kwota jest odliczana od wartości końcowej faktury/paragonu.
Jeżeli potrzebujesz pomocy zdalnej dla większej ilości stanowisk napisz do nas: zdalna@slajdserwis.eu. Podaj ilość stanowisk oraz określ, co ma zawierać usługa.